TIN TỨC

Cuộc thảo luận về Chương trình Định cư Đầu tư EB-5 đã là trung tâm về trì hoãn cải cách kéo dài 2 năm vừa qua. Nhưng trong khi Quốc hội tiếp tục trì hoãn ra quyết định về thay đổi chương trình, các chủ đầu tư đã hăng hái tìm cách tiếp cận nguồn vốn giá rẻ này.

Xem Thêm

© 2017 All rights reserved. Privacy Policy