GIỚI THIỆU

Về chúng tôi

Việt Mỹ Investment là một doanh nghiệp California năng động chuyên về đầu tư bất động sản. Chúng tôi thực hiện các giao dịch mua bán, pháp triển và quản lý tài sản nhà ở và thương mại. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn theo nguyên tắc đề cao tạo ra giá trị và bảo toàn vốn.

Công ty có mối quan hệ lâu dài với các nhà thầu địa phương, tạo cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh trong phát triển dự án để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, cũng như nâng cao năng lực quản lý bất động sản. Danh mục đầu tư hiện tại của Việt Mỹ Investment bao gồm các hạng mục nhà ở và thương mại tại California, bang đông dân nhất tại Mỹ.

Tầm nhìn

Được thành lập bởi một nhóm nhà đầu tư người Việt tại Mỹ, Việt Mỹ Investment luôn phấn đấu tạo nên các giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương tại California.

Tại Việt Mỹ Investment, chúng tôi tin rằng mặc dù các xu hướng toàn quốc và quốc tế có vai trò quan trọng trong thị trường, các hoạt động tại địa phương ảnh hưởng rất lớn tới giá trị của bất động sản. Vì vậy chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng tập trung, là cầu nối giữa nguồn vốn và các thị trường địa phương đầy tiềm năng.

© 2017 All rights reserved. Privacy Policy